Menu Close

Erasmus+ programos projekto „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ darbo stebėjimo vizitas Portugalijoje

Vykdant Erasmus+ programos projektą „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“, Nr. 2020-1-LT01-KA101-077644, buvo numatytas darbo stebėjimas Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima, Ponte de Lima mieste, Portugalijoje. Į šį darbo stebėjimą vyko penkios atstovės iš Raseinių rajono, iš mūsų mokyklos – matematikos mokytoja Ramutė Stonienė.

Darbo stebėjimas vyko 3 mokyklose: pradinėje, pagrindinėje ir vidurinėje. Projekto dalyvės turėjo galimybę susipažinti su mokinių tvarkaraščiais, pabendrauti su šių mokyklų mokytojais, administracija. Buvo sudarytos sąlygos dalyvauti dailės, fizinio ugdymo, chemijos, biologijos, matematikos, mechanikos, elektronikos, ligonių slaugymo ir kt. pamokose.

Didelį įspūdį padarė Ponte de Lima vidurinės mokyklos Techninės pramonės priežiūros profesinio kurso elektromechanikos varianto mokinių komanda K-Impentus. Ši komanda kuria formulės F1 automobilių modeliukus ir dalyvauja tarptautinėse varžybose. Šiais metais ji tapo pasaulio nugalėtoja mokyklinių formulės F1 modeliukų lygoje. Kiekvienas komandos narys yra atsakingas už skirtingas veiklas: inžinerinius sprendimus, dizainą, viešinimą ir kt. Mokyklos patalpas puošia daug šios komandos apdovanojimų.

Dar šioje vidurinėje mokykloje mokiniai kuria robotukus, kurie geba pernešti daiktus iš vienos vietos į kitą ir kuriuos galima valdyti bei pritaikyti praktiškai. Mokinių sukurti projektai puošia mokyklos erdves.

Projekto dalyvės aplankė pagrindinės mokyklos klases, sporto sales, žaidimų aikšteles, valgyklą, biblioteką ir kitas erdves. Mokykloje daug dėmesio skiriama šiukšlių perdirbimui, daiktų iš antrinių žaliavų gaminimui. Mokiniai mokomi rūšiuoti šiukšles, panaudoti antrines žaliavas kūrybiniams projektams.

Pradinėje mokykloje išdidžiai kabo žalia vėliava, kuri reiškia, kad tai yra Eco mokykla. Čia mokinukai su mokytojų pagalba augina poni arkliuką ir vištas, sodina daržoves ir patys užaugina maistą savo augintiniams. Pradinukai mokomi žemdirbystės, sodininkystės, gėlininkystės, gyvulininkystės ir kt. Mokyklos vadovė su mokiniais parodė, kaip mokyklos aplinkoje vyksta mokymasis: mokiniai patys sveria vaisius ir daržoves, skaičiuoja kainas, mokosi verslumo ir kt.

Svetingi Portugalijos Ponte de Lima mokyklų mokytojai sudarė puikias galimybes pažinti jų kraštą: buvo suorganizuotos ekskursijos į žaislų, bažnytinio paveldo, vyno kelio muziejus, aplankyti Ponte de Lima, Braga ir Viana do Castelo senamiesčiai, žymiausi šių miestų objektai. Į Raseinius projekto dalyvės grįžo pasisėmusios naujų idėjų, įspūdžių ir patirties, sužavėtos nuoširdžiu ir draugišku Ponte de Limos mokyklų priėmimu.

Matematikos mokytoja Ramutė Stonienė

Skip to content