Menu Close

Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis:

 • ikimokyklinis ugdymas
 • priešmokyklinis ugdymas
 • pradinis ugdymas
 • pagrindinis ugdymas

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • sportinis ir rekreacinis švietimas
 • kultūrinis švietimas
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas
 • švietimui būdingų paslaugų veikla

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • nuosavo arba nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas
 • maitinimo paslaugų teikimas
 • vaikų poilsio stovyklų veikla
 • sveikatos priežiūros veikla
 • bibliotekų ir archyvų veikla
Skip to content