Menu Close

Psichologas

Psichologinės pagalbos paskirtis – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologė Jūratė Marcinkevičienė

Susisiekti galite:

jurate.marcinkeviciene@rspt.lt

Savaitės diena Kontaktinės darbo valandos (tiesioginis darbas su psichologinės pagalbos gavėjais) Pietų pertrauka
Pirmadienis 9.00-14.30 12.00-12.30
Antradienis 9.00-14.30 12.00-12.30
Penktadienis 9.00-14.30 12.00-12.30

Pagrindiniai psichologinės pagalbos uždaviniai:

  • nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
  • stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
  • padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.
Skip to content