Menu Close

Nuorodos

INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIUS DOKUMENTUS

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos (www.smm.lt) bei Raseinių rajono savivaldybės teisės aktais, mokyklos nuostatais.

TAIP PAT APSILANKYTE

Visų šalies švietimo institucijų sąrašas ir informacija apie mokymo bei studijų programas skelbiama www.aikos.smm.lt

Naujausia informacija apie brandos egzaminus www.egzaminai.lt

Lietuvos moksleivių sąjunga – www.moksleiviai.lt

Lietuvos moksleivių parlamentas – www.lmpbalsas.ten.Lt

Lietuvos tėvų forumas – www.tevuforumas.lt

Rajono švietimo naujienos – www.raseiniai.lt

Ugdymo plėtotės centras – www.upc.smm.lt

Nacionalinė moksleivių akademija – www.nmakademija.lt

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras – www.lvjc.lt

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – www.lijot.lt

Informacinė svetainė jaunimui, kurioje be užuolankų kalbama apie tai, kas rūpi jaunam žmogui – www.jaunimogidas.lt

Raseinių rajono švietimo centras – www.raseiniusvietimocentras.lt

Raseinių padagoginė psichologinė tarnyba – http://raseiniuppt.istaiga.lt/

Skip to content