Menu Close

„Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“

„Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ baigiamasis forumas „Patirties mainai“
 
Sausio 25 d., Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje vyko programos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2020-1-LT01-KA101-077644 „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ baigiamasis forumas „Patirties mainai“.
Savo patirtimi pranešime „12 metų su Erasmus+“ dalinosi anglų kalbos mokytoja, programos Erasmus+ projektų koordinatorė Loreta Vaičiulienė.
Projekto mobilumų dalyvių refleksijoje dalyvavo pavaduotoja ugdymui Aleksandra Liutko – Alijauskė, anglų kalbos mokytoja Loreta Vaičiulienė, matematikos mokytoja Ramutė Stonienė, priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė Rūta Rukšėnaitė-Kleivienė ir fizinio ugdymo mokytoja Inga Valinčienė.

Įtrauktis prasideda nuo manęs

Įgyvendinant programos Erasmus+ projekto „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ veiklas 2022 m. lapkričio 3-9 d. Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ir Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo kursuose „Inclusion starts with I – Learning to live together“ (Įtrauktis prasideda nuo manęs – mokomės gyventi drauge) Madeiros saloje (Portugalijoje), Funšalyje. Kursus organizavo nevyriausybinė organizacija „New Horizons Malta“ (https://www.newhorizonsmt.com/), vedė šios organizacijos lektorė.

Kartu su kursų dalyviais iš Lietuvos taip pat dalyvavo mokytojai, švietimo įstaigų vadovai, dėstytojai iš Rumunijos, Latvijos, Suomijos, Vokietijos ir Danijos. Septyniolika dalyvių, kursų metu, aptarė savo šalių švietimo sistemų ypatumus, pristatė mokyklas ar kitas švietimo įstaigas, kuriose dirba. Gilinosi į įtraukiojo ugdymo specifiškumą, problematiką, išbandė netradicinius ugdymo(-si) metodus, nagrinėjo stereotipų poveikį ugdymui, atliko komandos formavimo užduotis, ieškojo geriausių galimų konfliktų sprendimo būdų. Kiekvieną dieną nagrinėjama vis kita aktuali švietimui ir ugdymo procesui kursų tema, dalyviams sudarė sąlygas geriau pažinti kitų šalių švietimo sistemų privalumus bei įžvelgti galimus trūkumus, pasidalinti kolegiška patirtimi ir ieškoti bendrų idėjų tolimesniam bendradarbiavimui, partnerystės ryšiams.

Kursų organizatoriai, ekskursijų metu, sudarė sąlygas dalyviams susipažinti su Portugalijos kultūra, apžiūrėti „Liepsnojančios žemės“ – Madeiros salą. Ekskursijų vadovė pristatė svarbiausias Madeiros ūkio šakas, gamtos, švietimo, kultūros bei gastronominį paveldą.

Kursų dalyvė Aleksandra Liutko-Alijauskė, Girkalnio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Erasmus+ programos projekto „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ darbo stebėjimo vizitas Portugalijoje

Vykdant Erasmus+ programos projektą „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“, Nr. 2020-1-LT01-KA101-077644, buvo numatytas darbo stebėjimas Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima, Ponte de Lima mieste, Portugalijoje. Į šį darbo stebėjimą vyko penkios atstovės iš Raseinių rajono, iš mūsų mokyklos – matematikos mokytoja Ramutė Stonienė.

Darbo stebėjimas vyko 3 mokyklose: pradinėje, pagrindinėje ir vidurinėje. Projekto dalyvės turėjo galimybę susipažinti su mokinių tvarkaraščiais, pabendrauti su šių mokyklų mokytojais, administracija. Buvo sudarytos sąlygos dalyvauti dailės, fizinio ugdymo, chemijos, biologijos, matematikos, mechanikos, elektronikos, ligonių slaugymo ir kt. pamokose.

Didelį įspūdį padarė Ponte de Lima vidurinės mokyklos Techninės pramonės priežiūros profesinio kurso elektromechanikos varianto mokinių komanda K-Impentus. Ši komanda kuria formulės F1 automobilių modeliukus ir dalyvauja tarptautinėse varžybose. Šiais metais ji tapo pasaulio nugalėtoja mokyklinių formulės F1 modeliukų lygoje. Kiekvienas komandos narys yra atsakingas už skirtingas veiklas: inžinerinius sprendimus, dizainą, viešinimą ir kt. Mokyklos patalpas puošia daug šios komandos apdovanojimų.

Dar šioje vidurinėje mokykloje mokiniai kuria robotukus, kurie geba pernešti daiktus iš vienos vietos į kitą ir kuriuos galima valdyti bei pritaikyti praktiškai. Mokinių sukurti projektai puošia mokyklos erdves.

Projekto dalyvės aplankė pagrindinės mokyklos klases, sporto sales, žaidimų aikšteles, valgyklą, biblioteką ir kitas erdves. Mokykloje daug dėmesio skiriama šiukšlių perdirbimui, daiktų iš antrinių žaliavų gaminimui. Mokiniai mokomi rūšiuoti šiukšles, panaudoti antrines žaliavas kūrybiniams projektams.

Pradinėje mokykloje išdidžiai kabo žalia vėliava, kuri reiškia, kad tai yra Eco mokykla. Čia mokinukai su mokytojų pagalba augina poni arkliuką ir vištas, sodina daržoves ir patys užaugina maistą savo augintiniams. Pradinukai mokomi žemdirbystės, sodininkystės, gėlininkystės, gyvulininkystės ir kt. Mokyklos vadovė su mokiniais parodė, kaip mokyklos aplinkoje vyksta mokymasis: mokiniai patys sveria vaisius ir daržoves, skaičiuoja kainas, mokosi verslumo ir kt.

Svetingi Portugalijos Ponte de Lima mokyklų mokytojai sudarė puikias galimybes pažinti jų kraštą: buvo suorganizuotos ekskursijos į žaislų, bažnytinio paveldo, vyno kelio muziejus, aplankyti Ponte de Lima, Braga ir Viana do Castelo senamiesčiai, žymiausi šių miestų objektai. Į Raseinius projekto dalyvės grįžo pasisėmusios naujų idėjų, įspūdžių ir patirties, sužavėtos nuoširdžiu ir draugišku Ponte de Limos mokyklų priėmimu.

Matematikos mokytoja Ramutė Stonienė

Erasmus+ projekto “Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu” kursai Italijoje

Rugsėjo 26 – spalio 1 dienomis fizinio ugdymo mokytoja Inga Valinčienė su kolegomis iš Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos bei Raseinių Šaltinio progimnazijos dalyvavo Erasmus+ projekto “Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu” kursuose “Project-Basic Learning in the Classroom: Setup, Integration & Reflection” Italijoje, Florencijos mieste.

Projektinis mokymas yra dažniausiai integruotas, trunka nuo keleto pamokų iki keleto savaičių ar ilgiau, turi konkretų mokinių sukuriamą rezultatą (produktą), mokymas dažniau susijęs su kasdiene, įprasta realybe.

Pagrindinis projektinio mokymo principas – probleminio klausimo iškėlimas. Klausimas turi būti: aktualus, įdomus, skatinantis mąstyti, susietas su gyvenimu, sukeliantis diskusijas, skatinantis ieškoti informacijos.

Po mokymų mokytojai aplankė žymiausias Florencijos vietas: Šventojo Kryžiaus baziliką, Piazza della Signoria – vieną garsiausių Florencijos aikščių, Uficių galeriją (Uffizi), tiltą Ponte Vecchio –  vedantį į kitą Arno upės pusę, Duomo aikštėje esančią katedrą Santa Maria del Fiore, Mikelandželo aikštę.

Darbo stebėjimo (job shadowing) vizitas Čekijoje
 
Sugrįžau po savaitės darbo stebėjimo (job shadowing) vizito Čekijoje, Česke Budejovicų gimnazijoje. Ši gimnazija yra viena stipriausių savo šalyje, ypač stipri tiksliųjų mokslų ugdyme. Mokiniai čia mokomi nuo 12 metų, į mokyklą patenka konkurso būdu. Su projekto “Augdamas atsakingai auginu” dalyvėmis, mokytojomis iš Prezidento Žemaičio ir Ariogalos gimnazijų, Šaltinio progimnazijos stebėjome įvairias pamokas, susipažinome su mokyklos mokymo baze ir Čekijos švietimo sistema, bendravome su mokytojais, pamatėme dar du pietų Bohemijos miestelius. Mokytojai Daša ir Michal gerai prisimena ir Girkalnio mokyklą, mokytojus ir mokinius, nes prieš keletą metų buvo pas mus su “Digi Schools” projektu. Jie siunčia jums linkėjimus!
Anglų k. mokytoja Loreta

Skip to content