Menu Close

Gamtamokslinis STEAM projektas „TYRINĖJU, SODINU, DAIGELIUS AŠ AUGINU“

Kovo – gegužės mėnesiais, 1 – 4 klasių mokiniai kartu su mokytojomis vykdė gamtamokslinį STEAM projektą „Tyrinėju, sodinu, daigelius aš auginu“. Projekto tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi supančia gamta, atskleidžiant jos svarbą ir reikšmę žmogaus gyvenime. Veiklų metu buvo siekiama: vaikus motyvuoti domėtis gyvuoju gamtos pasauliu; ugdyti meilę gamtai; formuoti suvokimą (kelio nuo sėklos iki augalo) per asmeninę vaiko patirtį; ugdyti gebėjimą rūpintis augalais.
I projekto etapas prasidėjo kovo mėnesį. Mokytojos parūpino reikalingų priemonių: daržovių, gėlių sėklų, dėžučių, žemių. Vaikai plėtojo STEAM įgūdžius: tyrinėjo sėklų įvairovę, skaičiavo, rūšiavo sėklytes, jas sėjo į dėžutes.
II projekto etapas vyko balandžio mėnesį. Visi daigeliai buvo persodinti į atskirus vazonėlius. Ugdytiniai kiekvieną dieną stebėjo augalus, matavo, tyrinėjo, ar netrūksta šviesos, šilumos ir drėgmės. Visus duomenis fiksavo stebėjimų lapuose.
III projekto etapas vyko gegužės mėnesį. Šeimos dienos proga užaugintas gėlytes padovanojo tėveliams. Likusius augalus pasodino mokyklos teritorijoje esančiuose gėlynuose. Kuriuos ir toliau stengsimės prižiūrėti.
Šis projektas padėjo vaikams praturtinti žinias apie artimiausioje aplinkoje esančius augalus, jų naudą žmogaus gyvenime, pažinti augalų įvairovę, jais rūpintis. Tai puiki galimybė skleistis saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui. Ši praktinė – patirtinė veikla praturtino ugdymo(si) procesą. Gamta – trečiasis pedagogas, skatinantis stebėti, žavėtis, žaisti, kurti, tyrinėti, eksperimentuoti, o vaikai – iš prigimties tyrinėtojai.
Pradinių klasių mokytojos Jūratė Jokubauskienė ir Laima Macaitienė
Skip to content