Menu Close

Fizinio ugdymo mokytojų metodinė diena

Vasario 8 d. Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijoje vyko rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Šiuolaikiška fizinio ugdymo pamoka. Mokomės ir augame kartu su mokiniais“ Ji prasidėjo „Ringo“ žaidimo praktikumu, kurį vedė Irena Kobienė ir Aidas Kavaliauskas. Po to mokytojai gilinosi į atnaujintą ugdymo turinį. Pranešimus „FU bendrųjų programų atnaujinimas. Esminiai pasikeitimai“ skaitė Valda Petrokienė ir Mindaugas Zybartas. Labai aktualia tema „Įtraukusis fizinis ugdymas“ kalbėjo Diana Pečiulienė.
Po pranešimų visi metodinės dienos dalyviai dalinosi savo įžvalgomis ir gerąja atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo patirtimi.

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos informacija

Skip to content