Menu Close

Erasmus+ programos KA210 projekto „D.A.R.W.I.N.“ partnerių susitikimas

Balandžio 22-23 dienomis anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė Loreta Vaičiulienė ir fizinio ugdymo mokytoja Inga Valinčienė dalyvavo Erasmus+ programos KA210 projekto “DigitAl liteRacy, online safety and aWare cItizenship: three crucial assets in school educatioN – „D.A.R.W.I.N.“ tarptautiniame, paskutiniame partnerių susitikime Kaune.
Susitikimo metu aptartos projekto metu įvykdytos veiklos, baigiamieji darbai, ateities planai būsimuose projektuose.
Skip to content