Menu Close

Kvalifikacijos kėlimo kursai Islandijoje

Kvalifikacijos kėlimo kursai Islandijoje

Skandinavijos šalys garsėja kaip gerovės valstybės, garsios jų ir švietimo sistemos. Įgyvendinant Raseinių rajono savivaldybės administracijos koordinuojamo konsorciumo programos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000060584 į kvalifikacijos kėlimo kursus „Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars“, Islandijoje š. m. kovo 19-25 d. vyko rajono Savivaldybės švietimo atstovai.
   Kvalifikacijos kėlimo kursai vyko „Contexts4Content“ metodu – šalis, jos žmonės ir  kultūra, kaip vadovėlis, integruoti į mokymo programos turinį. Metodas remiasi progresyvumo filosofija Dewey, Montessori, Brunerio, Lave’o, Wengerio išsilavinimo ir pedagoginiais principais, Rogoffo, Robinsono, Maxine Green požiūriu, kad mokymasis yra socialiai išdėstyta veikla. „Contexts4Content“ metodas, t. y. dėmesys mokymuisi visą gyvenimą ir socialiniams įgūdžiams, kad mokiniai mokosi aktyviai dalyvaudami mokymosi veikloje, kad mokymasis gali būti grindžiamas kasdienėmis situacijomis, ir tai, iš esmės, yra prasmės kūrimas iš tikro kasdienio gyvenimo konteksto, kad mokymasis gali būti socialinio proceso, susiejančio ankstesnes žinias su autentišku, formaliu ir neformaliu kontekstu, rezultatas, kad kontekstinė aplinka skatina suvokimo būdus, problemų sprendimą ir kritinį mąstymą bei socialinės atsakomybės ir demokratijos ugdymą.
    Islandijos nacionalinės mokymo programos vadovas yra pagrįstas šešiais pagrindiniais tikslais: raštingumas plačiąja prasme; sveikata ir gerovė; švietimas, siekiant tvarumo; demokratija ir žmogaus teisės; lygybė; kūrybiškumas.
Islandijoje yra 32 vidurinės mokyklos, kuriose mokosi nuo 50 iki 2300 mokinių. Šalyje mokosi 24 tūkst. mokinių. 90 proc. mokyklų yra valstybės, 10 proc. privačių, taip pat finansuojamų valstybės. Mokiniui metams valstybė skiria apie 11 tūkst. eurų.
    Lankėmės trijose mokyklose Reikjavike – Verzlunarskoli Islands, Menntaskólinn við hamrahlíð ir Skarðshlíðarskóli.
  Verzlunarskoli Islands – tai trejų metų vidurinė mokykla/ kolegija, skirta 15 metų ir vyresniems mokiniams, baigusiems Islandijoje 1-10 klases. Kolegija aptarnauja visą Islandiją ir joje mokosi virš tūkstančio mokinių. Viena iš populiariausių mokyklų Reikjaviko mieste. Nors oficialiai priimant mokinius į mokyklas atranka nevykdoma, tačiau, dėl didelio norinčių mokytis šioje mokykloje skaičiaus, priimant atsižvelgiama į turimus pažymius. Didelis dėmesys skiriamas praktiniams verslo kursams, tokiems kaip apskaita, ekonomika ir kompiuterių studijos. Šie kursai suteikia teisę mokiniams gauti komercinį diplomą antrųjų metų pabaigoje. Kalbant apie mokinių amžių ir akademinį lygį, komercinis diplomas maždaug atitinka A lygį Jungtinėje Karalystėje ir vidurinės mokyklos diplomą Jungtinėse Valstijose. Per trejus metus jie iš viso įgyja 207+ kreditus (palyginti su ECTS kreditais) ir įgyja Islandijos „Stúdentspróf“ (brandos egzaminą), kuris yra standartinė stojimo į Islandijos universitetą sąlyga. Ši kvalifikacija priimama stojant į universitetus visame pasaulyje. Mokykla aktyviai išnaudoja programos Erasmus+ galimybes.
    Menntaskólinn við hamrahlíð koledžas – aukštesnioji vidurinė mokykla (framhaldsskóli), kurioje daugiausia dėmesio skiriama mokinių paruošimui universitetinėms studijoms. Nors mokykla siūlo keletą studijų programų, didžioji dauguma mokinių dalyvauja programoje, kurios tikslas yra Stúdentspróf (diplomas, reikalingas studentams norint pradėti universitetines studijas Islandijoje). Mokykla tapo pirmąja mokykla Islandijoje, kuri priėmė modulinę mokymo sistemą (áfangakerfi). Modulinė sistema yra kursais pagrįsta mokymo sistema, kuri suteikia mokiniams daugiau laisvės renkantis kursus ir lankstesnius tvarkaraščius nei tradicinė klasėmis pagrįsta sistema (bekkjakerfi). Be Stúdentspróf programos, kolegija siūlo tarptautinio bakalauriato diplomo 2 metų programą, mokiniams, nemokantiems islandų kalbos, dėstoma angliškai, mokiniai mokosi kalbas, gamtos mokslus, matematiką, istoriją, menus, psichologiją. Mokykloje pamokos vyksta nuo 8.10 iki 15.55 val. yra patalpa, kurioje mokiniai ruošia pamokas, biblioteka. Didelės erdvės mokiniams kūrybai, poilsiui, saviraiškai, pagarbi aplinka. Psichologinę pagalbą gali gauti ne tik mokiniai, bet ir mokytojai.
   Skarðshlíðarskóli mokykloje 1-10 klasėse mokosi apie 355 mokinius. Mokyklos vertybės: bendradarbiavimas, draugystė ir atkaklumas, t. y. pagrindiniai mokyklos darbo principai. Mokyklos simbolis – iš dviejų širdžių suformuotas drugelis. Drugelio prasmė ta, kad maža lėliukė virsta gražiu ir spalvingu drugeliu. Vertybės ir simbolis atsispindi mokyklos politikoje ir visame mokyklos darbe.
   Skarðshlíðarskóli mokykloje visuose darbuose pirmame plane yra mokinys, mokytojų siekis – ugdyti kūrybingus mokinius, pasitikinčius savimi, savarankiškus, orientuotus į sprendimus ir pasiruošusius spręsti ateities užduotis. Demokratija yra integruota į visus darbus, akcentuojama draugystė ir draugiškumas. Taip pat akcentuojami geri akademiniai rezultatai, įvairūs mokymo metodai, gyvenimo ir vadovavimo įgūdžiai. Dirbama universalaus dizaino principu – dedamos visos pastangos, kad būtų patenkinti skirtingi mokinių poreikiai, kad mokymosi aplinka būtų skatinanti ir, kad kiekvienas galėtų mėgautis žaidimu ir darbu. Mokytojų komandinis mokymas yra vienas iš pagrindinių mokinių mokymosi ir mokymo ramsčių, tai pagrįsta glaudžiu mokytojų komandos bendradarbiavimu ir draugyste. Taip pat efektyviai informuojama ir bendradarbiaujama su mokinių tėvais (globėjais), nes jie yra svarbi vaikų ugdymo grandis. Daug dėmesio skiriama mankštai, įvairiems mokymo metodams, kūrybiškumui ir aplinkos apsaugai. Bendradarbiaujama su kaimynystėje esančiais darželiais ir su muzikos mokykla, kuri yra tame pačiame pastate. Skarðshlíðarskóli turi profesinių ambicijų ir siekia, kad mokykla būtų geidžiama darbo vieta, kurioje darbuotojai jaustųsi saugūs ir gerai jaustųsi bei turėtų galimybę tobulėti savo darbe.
   Islandijoje mokytojo profesija prestižinė, mokytoju pasitikima. Visose lankytose mokyklose jautėme tvyrančią didelę pagarbą ir toleranciją tarp mokytojų ir mokinių.
    Kvalifikacijos kėlimo kursuose dėmesys buvo skiriamas ir šalies pažinimui, aplankėme Islandijos nacionalinį muziejų, apvažiavome „Auksinį ratą“, kurį sudaro Tingveliro (Tingvellir) nacionalinis parkas labai svarbus Islandijos istorijai. Čia 930 m. įkurtas Altingas – Islandijos asamblėja, viena seniausių parlamentinių institucijų pasaulyje. Šioje istorinėje vietoje 1944 m. paskelbta Islandijos nepriklausomybė. Tingveliras įdomus ir geologiniu požiūriu – čia galima pamatyti, kur susitinka Eurazijos ir Šiaurės Amerikos Žemės litosferos plokštės. Sustojome prie Strokuro (Strokkur) geizerio, kuris iššauna kas 5-10 minučių. Netoli nuo geizerio yra įspūdingasis Gullfoss, dar žinomas „Auksinio krioklio“ pavadinimu, krentantis iš 32 m aukščio į Hvitos (Hvítá) upės kanjoną ir kitas, ne mažiau įspūdingesnes vietas, pvz., Reynisfjara, kuris laikomas gražiausiu juodo smėlio paplūdimiu pasaulyje. National Geographic įtraukė šią vietą tarp gražiausių planetos paplūdimių!
    Kvalifikacijos kėlimo kursų dalyvės:
  Renata Ulvidienė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, programos Erasmus+ projekto vadovė partnerinėje institucijoje;
    Loreta Vaičiulienė, Girkalnio pagrindinės mokyklos anglų k. mokytoja, programos Erasmus+ vadovė partnerinėje institucijoje;
    Asta Pagarauskaitė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė programos Erasmus+ projekto koordinatorė.
Skip to content