Menu Close

Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos 2022 m. vadovo veiklos ataskaitos projektas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 10 punktas nurodo, kad švietimo įstaigos vadovas kiekvienais metais, iki sausio 20 dienos, parengia metų veiklos ataskaitą, paskelbia viešai ir pateikia svarstyti mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai.
Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje turi teisę teikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos tarybai.
Mokyklos taryba per 15 dienų nuo ataskaitos pateikimo, įvertinusi ją ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo.
Pastabos ir komentarai teikiami elektroniniu paštu mokykla@girkalniopm.lt .
Skip to content