Menu Close

„Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ baigiamasis forumas „Patirties mainai“

Sausio 25 d., Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje vyko programos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2020-1-LT01-KA101-077644 „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ baigiamasis forumas „Patirties mainai“.
Savo patirtimi pranešime „12 metų su Erasmus+“ dalinosi anglų kalbos mokytoja, programos Erasmus+ projektų koordinatorė Loreta Vaičiulienė.
Projekto mobilumų dalyvių refleksijoje dalyvavo pavaduotoja ugdymui Aleksandra Liutko – Alijauskė, anglų kalbos mokytoja Loreta Vaičiulienė, matematikos mokytoja Ramutė Stonienė, priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė Rūta Rukšėnaitė-Kleivienė ir fizinio ugdymo mokytoja Inga Valinčienė.
Skip to content